चिखलदरा वन्यजीव अभयारण्य

  • स्थान: अमरावती जिल्हा
  • विशेषता: हे जंगल सातपुडा पर्वतश्रेणीमध्ये स्थित आहे. येथे वाघ, बिबट्या, हरण, आणि विविध पक्षी आढळतात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *