सोमनाथ

somnath8

बाबा आमटे ने १९६७ मध्ये सोमनाथ स्थापन केलं. सरकारने महाराष्ट्राच्या ताडोबा बफर क्षेत्रातून आनंदवनमधून असलेल्या कृष्ठ रुग्णांसाठी १२०० एकरचे जमीन प्रदान केले. यामुळे सोमनाथवर कृषी

Read more